• Chinese Companies

  Chinese Companies
  Contact:ChengZhanHui
  TEL:027-87692533
    027-87693624
    027-87693944
    027-87693829
  FAX:027-876987691105
  Email:isd@accelink.com

 • U.S. companies

  U.S. companies
  Contact:LiuBo
  TEL:+1-408-7961837
  FAX:+1-408-7961837
  Email:bo.liu@accelink.com

 • European companies

  European companies
  Contact:XuHui
  TEL:+49(0)21152291599
  FAX:+49(0)21152291598
  Email:Email isd@accelink.com

 • Chinese Companies
 • Contact:ChengZhanHui
 • TEL:027-87692533
 • 027-87693624
 • 027-87693944
 • 027-87693829
 • FAX:027-876987691105
 • Email:isd@accelink.com
 • U.S. companies
 • Contact:LiuBo
 • TEL:+1-408-7961837
 • FAX:+1-408-7961837
 • Email:bo.liu@accelink.com
 • European companies
 • Contact:XuHui
 • TEL:+49(0)21152291599
 • FAX:+49(0)21152291598
 • Email:Email isd@accelink.com
 • Beijing

  component sales:
  Wu Shuangxi:13971424781

  subsystem sales:
  Beijing Office
  010-88288200
  010-88288930(Fax)
  Wan Jing:18611522766
  Guo Zhiheng:13911434869
  Xie Yongli:18618448465
  Guo Jia:18618448465
  Wei Chufan:13522628839

 • Shanghai

  component sales:
  Zhang Liuyu:13971172891

  subsystem sales:
  Shanghai Office
  021-63800006
  021-63807475(Fax)
  Ji Dekun:13957175708
  Gan Zikang:13816746094
  Xie Kun:13381969791

 • Tianjin

  component sales:
  Wu Shuangxi:13971424781

  subsystem sales:
  Wan Jing:18611522766
  Xu Bihua:13511011398

 • Chongqing

  subsystem sales:
  Zhong Shiyun:18683932623

 • Hebei

  component sales:
  Wu Shuangxi:13971424781

  subsystem sales:
  Wan Jing:18611522766
  Zhang Honggang:13811554353

 • Shanxi

  component sales:
  Wu Shuangxi:13971424781

  subsystem sales:
  Wan Jing:18611522766
  Zhang Honggang:13811554353

 • Liaoning

  subsystem sales:
  Shenyang Office
  024-22733913(Fax)
  Liao Jikai:13339992818
  Tang Junsheng:18908620265

 • Jilin

  subsystem sales:
  Liao Jikai:13339992818
  Li Jian:18086073008

 • Heilongjiang

  subsystem sales:
  Liao Jikai:13339992818
  Li Jian:18086073008

 • Jiangsu

  component sales:
  Zhang Liuyu:13971172891

  subsystem sales:
  Ji Dekun:13957175708
  Ma Yang:13515105715
  Su Guoshuai:13913015006

 • Zhejiang

  component sales:
  Zhang Liuyu:13971172891

  subsystem sales:
  Ji Dekun:13957175708
  Yuan Jia:18658820516
  Xue Xincheng:18367129119

 • Anhui

  component sales:
  Zhang Liuyu:13971172891

  subsystem sales:
  Ji Dekun:13957175708
  Li Chang:18605510781

 • Fujian

  component sales:
  Zhang Liuyu:13971172891

  subsystem sales:
  Ji Dekun:13957175708
  Guo Cong:13559192299

 • Jiangxi

  component sales:
  Zhang Liuyu:13971172891

  subsystem sales:
  Wang Jiang:13607192036
  Hong Chengkuan:13907189746
  Zheng Xiaofeng:18062020821

 • Shandong

  component sales:
  Zhang Liuyu:13971172891

  subsystem sales:
  Jinan Office
  0531-82954198(Fax)
  Zhou Mo:18660178560

 • Henan

  component sales:
  Chen Kai:13971175223

  subsystem sales:
  Zhang Xiaye:18637131988

 • Hubei

  component sales:
  Chen Kai:13971175223

  subsystem sales:
  Wuhan Office
  027-87691238
  027-87691456(Fax)
  Wang Jiang:13607192036
  Hong Chengkuan:13907189746
  Liu Lan:15927120566

 • Hunan

  component sales:
  Chen Kai:13971175223

  subsystem sales:
  Wang Jiang:13607192036
  Hong Chengkuan:13907189746
  Liu Lan:15927120566

 • Guangdong

  component sales:
  Wu Shuangxi:13971424781

  subsystem sales:
  Guangzhou Office
  020-38798219
  Zhou Kun:13178806656
  Gao Yang:18682396027
  Gong Zonghua:18620732010

 • Hainan

  component sales:
  Wu Shuangxi:13971424781

  subsystem sales:
  Zhou Kun:13178806656
  Lin Jingtang:18648802988

 • Sichuan

  subsystem sales:
  Chengdu Office
  028-85197206(Fax)
  Wang Jinjing:13980082933

 • Guizhou

  subsystem sales:
  Zhong Shiyun:18683932623

 • Yunnan

  subsystem sales:
  Yang Sihong:18627724599

 • Shanxi

  subsystem sales:
  Xi'an Office
  029-88326155 (Fax)
  Deng Kun:18665380907

 • Gansu

  subsystem sales:
  Chen Gang:18629372277

 • Qinghai

  subsystem sales:
  Chen Gang:18629372277

 • Neimeng

  subsystem sales:
  Wan Jing:18611522766
  Xu Bihua:13511011398

 • Guangxi

  component sales:
  Wu Shuangxi:13971424781

  subsystem sales:
  Zhou Kun:13178806656
  Lin Jingtang:18648802988

 • Xinjiang

  subsystem sales:
  Yi Xiang:13379299803

 • Xizang

  subsystem sales:
  Yang Quan:13688139403

 • Hong Kong

  component sales:
  Wu Shuangxi:13971424781

 • Macao

  component sales:
  Wu Shuangxi:13971424781

 • Taiwan

  component sales:
  Wu Shuangxi:13971424781

 • Headquarters
 • 027-87691238/87691474
 • 027-87691456(Fax)
 • He Zongtao:13907189749
 • Liu Lijun:13911500624
 • Chen Yan:13607198277
 • Group Sales Office
 • Chen Lu:13321198157
 • Industry Network
 • Su Yongjian:18811046209
 • Liu Yi:15972016997
 • Sensing Sales
 • Lu Li:13871210183
 • Wang Shousheng:13971036791